Kontakt Dział ds. Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Adres:

Piastowska 32

Godziny otwarcia:

8:00-16:00 poniedziałek-piątek

Telefon:

(+48 12) 422 06 36 wew. 23, 42

Fax:

(+48 12) 422 06 36 wew. 44

Punkt informacyjny Projektu:

PUNKT INFORMACYJNY PROJEKTU "Małopolska Niania 2.0"

czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 13:00-16:00

 

Dla osób, które zawarły z ROPS Umowę o powierzenie Grantu: 
12 422 06 36 wew. 42, 728 431 384
refundacja.niania@rops.krakow.pl

Dla pozostałych osób (zainteresowanych udziałem w Projekcie): 
12 422 06 36 wew. 23, 698 897 002 
​niania@rops.krakow.pl

Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7

Kierownik Działu

Magdalena Kalandyk

e- mail: mkalandyk@rops.krakow.pl

PRACOWNICY DZIAŁU

Magdalena Augustowska - Koordynator 
e- mail: maugustowska@rops.krakow.pl

Teresa Rachfał
e- mail: trachfał@rops.krakow.pl

Krystian Skowronek
e- mail: kskowronek@rops.krakow.pl

Ewa Bogacz
e- mail: ebogacz@rops.krakow.pl

Paulina Kęcka
e- mail: pkecka@rops.krakow.pl

Karolina Pawlikowska
e- mail: kpawlikowska@rops.krakow.pl