Kontakt Dział ds. Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Adres:

Piastowska 32

Godziny otwarcia:

8:00-16:00 poniedziałek-piątek

Telefon:

(+48 12) 422 06 36 wew. 23, 42

Fax:

(+48 12) 422 06 36 wew. 44

DZIAŁ DS. REALIZACJI PROJEKTU:

Punkt informacyjny Projektu:

PUNKT INFORMACYJNY PROJEKTU "Małopolska Niania 2.0"

czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 13:00-16:00

 

Dla osób, które zawarły z ROPS Umowę o powierzenie Grantu: 
12 422 06 36 wew. 42, 728 431 384

Dla pozostałych osób (zainteresowanych udziałem w Projekcie): 
12 422 06 36 wew. 23, 698 897 002 

Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7
 

Kierownik Działu

Magdalena Kalandyk

e- mail: mkalandyk@rops.krakow.pl

ZESPÓŁ PRZYZNAWANIA GRANTÓW:

e - mail: niania@rops.krakow.pl

Magdalena Augustowska - Koordynator Zespołu Przyznawania Grantów
e- mail: maugustowska@rops.krakow.pl

Teresa Rachfał
e- mail: trachfał@rops.krakow.pl

Krystian Skowronek
e- mail: kskowronek@rops.krakow.pl

Ewa Bogacz
e- mail: ebogacz@rops.krakow.pl

ZESPÓŁ REALIZACJI GRANTÓW:

e- mail: refundacja.niania@rops.krakow.pl

Magdalena Augustowska - Koordynator Zespołu Realizacji Grantów
e- mail: maugustowska@rops.krakow.pl

Katarzyna Matura
e- mail: kmatura@rops.krakow.pl

Paulina Kęcka
e- mail: pkecka@rops.krakow.pl