Kontakt Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Adres:

Piastowska 32

Godziny otwarcia:

8:00-16:00 poniedziałek-piątek

Telefon:

(+48 12) 422 06 36 wew. 36

Fax:

(+48 12) 422 06 36 wew. 44

Kierownik Projektu:

Barbara Miszker
tel. 12 422 06 36 wew. 36
e-mail: bmiszker@rops.krakow.pl

Skype: https://join.skype.com/invite/jbvLZ3fpvHRc

Starszy specjalista ds. realizacji projektu:

Agnieszka Kamińska
tel. 12 422 06 36 wew. 36
e-mail: akaminska@rops.krakow.pl