Załaduj kalendarz

Dziecko i rodzina

Konkurs "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie"

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018

Konkurs realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.


Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym realizującym inicjatywy i prowadzącym działalność w Małopolsce oraz pracodawcom posiadającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w następujących kategoriach:

I Osobowość Rynku Pracy


II Małopolski Pracodawca Roku: 

- Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników 

- Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie - dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.


Tytułem Małopolskiego Pracodawcy Roku 2018: Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie  uhonorowane zostały następujące podmioty:

• w I kategorii: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników

Inventum Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Ten niewielki podmiot prywatny realizuje wiele działań podejmowanych na rzecz łączenia przez pracowników życia zawodowego z rodzinnym. Oferowane wsparcie obejmuje zarówno możliwość skorzystania z elastycznych godzin pracy, wyboru dogodnego terminu urlopu wypoczynkowego, jak i materialną pomoc w postaci m.in. dopłaty do żłobka, paczek okolicznościowych czy wyprawki dla matki z okazji narodzin dziecka. Starania kierownictwa firmy przynoszą wymierne rezultaty polegające na utrzymaniu stanu zatrudnienia (kobiety to 80% zatrudnionych pracowników, większość posiada dzieci do 7 roku życia) oraz dodatniego bilansu powrotów młodych matek do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego.

• w II kategorii: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. po raz kolejny (laureat ubiegłorocznej edycji konkursu) została uhonorowała tytułem „Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie” biorąc pod uwagę konsekwencję w utrzymywaniu niezwykle bogatej oferty sprzyjającej godzeniu obowiązków pracowniczych z życiem rodzinnym. Zarówno mamy powracające po urlopie macierzyńskim, jak i posiadające dzieci starsze w wieku przedszkolnym / szkolnym mogą liczyć na szereg propozycji / ułatwień w obszarze zdrowia, wypoczynku, organizacji czasu pracy umożliwiających im wypełnianie roli rodzica i zarazem pozwalających na rozwój zawodowy. Nagrodzony pracodawca nie zapomina także o ojcach, dla których przewidział uprawnienia w obszarze m.in. czasu pracy. Angażuje się także w działalność charytatywną – Fundacja Farmony „Zawsze warto” przyznaje stypendia dla dzieci pracowników, jest także Partnerem Programu „Karta Dużej Rodziny”.

• w III kategorii: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników

ArcelorMittal Poland

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu nie mogło zabraknąć Pracodawcy, dla którego pracownik jest niezwykle ważny, może wypowiedzieć swoje potrzeby, wspólnie kształtować politykę prorodzinną jednostki, ma niezwykłe wsparcie zarówno w sytuacji problemów osobistych, finansowych jak i przy poszukiwania możliwości spędzania czasu wolnego, edukacji czy ochrony zdrowia. Oferta firmy ArcelorMittal Poland w dalszym ciągu jest bardzo bogata (laureat pierwszej edycji konkursu), dotyka różnych sfer życia pracowników – rodzinnego, zawodowego, zdrowia i edukacji. Pozwala na adekwatne do potrzeb kształtowanie czasu pracy, wypoczynku, stwarza możliwość nabywania zarówno nowych kwalifikacji jak i rozwijania umiejętności „miękkich” w trakcie warsztatów inspiracyjnych. Firma wspiera przedsięwzięcia charytatywne, w jej ramach działają Fundacje organizujące m.in. badania profilaktyczne dla dzieci pracowników. Dba także o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników organizując warsztaty zdrowego żywienia, czy relaksacji ciała.

Ponadto wyróżnienie za działania podejmowane na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym otrzymał Luxoft Poland Sp. z o. o. (w kategorii Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników). Podmiot ten to firma przyjazna w szczególności pracownikom relokowanym i ich rodzinom, którym ułatwia poznanie nowego środowiska pracy jak i miejsca zamieszkania, poprzez wsparcie zarówno w kwestiach formalnych (otrzymanie karty pobytu i zależnych kart pobytu dla członków rodziny), nauce języka polskiego czy poprzez organizację spacerów po mieście z przewodnikiem. Dodatkowo pracownicy mogą skorzystać z indywidualnego rozkładu czasu pracy, dogodnego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, pomocy finansowej i zdrowotnej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl