Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

Dziecko i rodzina

Konkurs "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie"

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2019

Konkurs jest organizowany wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

1) Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki służące polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.

2) Małopolski Pracodawca Roku

W tej kategorii zostaną przyznane dwie Nagrody:

a) Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;

b) Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.


Oceny zgłoszonych do Konkursu kandydatur dokonała Kapituła Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019 w składzie:

1. Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący

2. Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

3. Alina Paluchowska, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – wiceprzewodnicząca

4. Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – wiceprzewodnicząca

5. Jan Tadeusz Duda, I wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego

6. Rafał Kosowski, II wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego

7. Andrzej Wójcik, przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego

8. Marek Piwowarczyk, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

9. Andrzej Zając, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z Małopolski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

10. Marian Bryksy, Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

11. Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Członek Zarządu Fundacji „Mamo pracuj”

12. Elżbieta Banach, Prezes Spółdzielni Socjalnej "Okno na świat"

>>> Nagrodzeni w Konkursie Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2019 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl