Załaduj kalendarz

Inkubator Włączenia Społecznego

O projekcie

FE_PL_UE_mini

Grafika przedstawia: logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolita Polska, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności” , uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, walidacja, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 60 innowacyjnych rozwiązań z czego 6 najlepszych będziemy rekomendować do upowszechniania w skali kraju.

Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 49 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

W ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego poszukujemy Innowatorów którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne.

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem w tym z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy.

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. w całej Polsce.

Wartość projektu wynosi 5 855 989 zł.

Wszelkie informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie grantu są dostępne w zakładce „Aktualności”. Szukajcie nas na Facebooku https://www.facebook.com/ROPS.Krakow/

Drukuj

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl