Załaduj kalendarz

Innowacje społeczne

ZŁOTA DZIEWIĄTKA - innowacje społeczne MIIS wybrane do upowszechniania

ORGANIZATOR KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Interwencja w miejscu zamieszkania chorego w 24 godziny od momentu wypisu ze szpitala.


NA CZYM POLEGA ROZWIĄZANIE

ORGANIZATOR KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA to program pracy z osobami starszymi, obciążonymi wieloma dolegliwościami a także osobami, których stan zdrowia i funkcjonowania gwałtownie się pogorszył. Program obejmuje także, a w wielu przypadkach przede wszystkim pracę z naturalnymi opiekunami pacjenta po zakończonej hospitalizacji.

Głównym celem tej metody jest zorganizowanie wielokierunkowej pomocy w trybie pilnym nad osobami niesamodzielnymi wymagającymi opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunami po zakończonym pobycie w szpitalu.

Wsparcie udzielane jest w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej i uwzględnia zarówno potrzeby, jak i realne możliwości sprawowania opieki przez rodzinę chorego.

DZIAŁANIA W RAMACH INTERWENCJI:

•    interwencja w 24 godziny od wypisu ze szpitala – pierwsza wizyta trwa około 3,5 godziny,

•    potrzebne materiały: broszury informacyjne dla pacjenta i jego opiekunów dotyczące opieki, pielęgnacji i podstawowych wskazań przy konkretnych schorzeniach,

•    realizacja wizyt w miejscu zamieszkania odbiorcy,

•    indywidualne wsparcie, trening czynności pielęgnacyjnych, zasady podawania leków, itp.,

•    dwie wizyty weryfikująco- wspierające,

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA

PACJENT: Odbiorcami rozwiązania „Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania” mogą być osoby, które osiągnęły stan umożliwiający im opuszczenie szpitala, ale wymagają intensywnej opieki domowej wynikającej z zaawansowanego wieku, utrudniającego rekonwalescencję lub ich stan zdrowia i samodzielności znacząco zmienił się podczas hospitalizacji.

RODZINA: Z innowacji skorzystają osoby, które mieszkają z pacjentem i stają się jego naturalnymi opiekunami.

KTO MOŻE STOSOWAĆ ROZWIĄZANIE

Po model rozwiązania mogą sięgnąć podmioty organizujące pracę pielęgniarek (szczególnie opieki długoterminowej), ale też jednostki organizacyjne samorządu, które chciałyby wprowadzić „Organizatora kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania” np. jako specjalistyczną usługę opiekuńczą.

INNOWATOR 

Centrum Opieki Domowej S.C.

  • Zuzanna Mysłowska
  • Beata Mróz

Kontakt do innowatora: codnzoz@interia.pl

MODEL 

cod

Grafika przedstawia duży napis InnMałopolska region innowacyjny społecznie. Pozostała część grafiki zwiera opis pomysłu pod nazwą "Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania", którym pomysłodawcą jest Centrum Opieki Domowej s.c. Na dole grafiki znajduje się adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: tel. +48124220636, adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz loga: Fundusz Europejski, Małopolska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Unia Europejska.   

SZCZEGÓŁOWY MODEL ROZWIĄZANIA ORGANIZATOR KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

KARTA PRZEKAZANIA PACJENTA 

KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO 

KARTA WSPARCIA PACJENTA 

DZIENNIK WIZYT wraz z KARTĄ WIZYT WERYFIKUJĄCO-WSPIERAJĄCYCH

ULOTKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH SYTUACJI ZDROWOTNYCH W DOMU PACJENTA:

- CUKRZYCA 

- PODAWANIE LEKÓW 

 - PIELĘGNACJA PACJENTA Z CEWNIKIEM 

- DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK 

- NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 

- CHOROBY OTĘPIENNE 

- EPILEPSJA 

- CHOROBA PARKINSONA

- PIELĘGNACJA CIAŁA PACJENTA W DOMU 

 - CHOROBY PŁUC

 - PRZYSTOSOWANIE MIESZKANIA

- RANY PRZEWLEKŁE

- UDAR MÓZGU

- UŁOŻENIE PO UDARZE

 - UŁOŻENIE 

- SZKOLENIE DLA PIELĘGNIAREK 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl