Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

NGO! Termin składania sprawozdań za 2019 został przesunięty o 3 miesiące

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

W przypadku sprawozdania za 2019 rok (rok obrotowy kończący się między 30 września 2019 roku a 30 kwietnia 2020 roku) zostały przedłużone o trzy miesiące terminy sporządzenia i podpisania oraz zatwierdzenia. Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2019 rok organizacje zamieszczają w bazie do 15 października 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19. Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Źródło: https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/?fbclid=IwAR2HKKk44jrUxf5GdlQV71A9YkTSRSTw7BAdVCCeKR-w_Wk-LEvDrylKmZw

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl