Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa!

Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Aby zapewnić prawidłową realizację tego obowiązku, 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się jednostki i ich kierownicy w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały informacje przydatne podczas sporządzania i badania sprawozdania finansowego (zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego). 

Dodatkowo w specjalnej zakładce będą publikowane odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące:

•    sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii,

•    ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej.

Pytania można zgłaszać na adres sf-covid@mf.gov.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/sporzadzanie-sprawozdania-finansowego-w-czasie-epidemii-koronawirusa 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl