Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Rodzicu! Uczniu! Studencie! Zobacz co z egzaminami, zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczeniami na uczelniach!

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużamy jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br.

Egzamin maturalny

·    Termin: 8-29 czerwca br.

·    W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

·    Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.

·    Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.

·    Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

·    Termin: 16-18 czerwca br.

·    Zapalnowano, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

·    Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca - 9 lipca br.

·    Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

·    Termin: 24 maja br.

·    Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

·    W niedługim terminie podane zostaną informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Ograniczenie działalności na uczelniach

·    Termin: 24 maja br.

·    Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

·    Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.

·    Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-terminy-egzaminow-maturalnego-i-osmoklasisty-przedluzamy-zamkniecie-przedszkoli-i-zlobkow-oraz-szkol-i-uczelni


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl