Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję


FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Ruszamy ze szkoleniami!

Pod koniec miesiąca rozpoczniemy rekrutację na 2 dniowe szkolenia wyjazdowe realizowane w marcu i kwietniu 2020 roku: Więcej >

Projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - podsumowanie tegorocznych działań i plany na rok 2020

W ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zakończyliśmy realizację działań edukacyjnych zaplanowanych na rok 2019. Kolejne szkolenia ruszą już w przyszłym roku. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie-https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114.html Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. "Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej. Działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanka do rodziny biologicznej"

DLA ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. "Opracowanie i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz prawa i obowiązki opiekuna usamodzielniania"

DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego”

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - organizowane w subregionie tarnowskim Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego”

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - organizowane w subregionie nowosądeckim Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego”

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - organizowane w subregionie oświęcimskim Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. „Procedury kontroli wojewody – metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja”

DLA PRACOWNIKÓW WOJEWODY REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. „Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek OSWRiPZ w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek) Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego”

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - organizowane w subregionie krakowskim Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więzami"

DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek) Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. "Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera"

DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH Więcej >

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Superwizja grupowa

DLA KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Więcej >

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Superwizja grupowa

DLA KARDY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”

DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ PRACOWNIKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie: "Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka”

DLA ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA, SŁUŻBY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ PRACOWNIKÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. "Agresja i autoagresja, zachowania autodestrukcyjne (w tym samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania)”

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie "Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera"

KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, ASYSTENTÓW RODZINY, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami"

KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek) Więcej >

NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie "Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek) Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl