WYNIKI CZWARTEGO NABORU DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Zespół Projektu dokonał oceny wniosków o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani złożonych przez rodziców dzieci
w wieku do lat 3 z terenu Województwa Małopolskiego. Podczas oceny wniosków przeprowadzonej w oparciu o „Regulamin naboru i uczestnictwa
w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (nabór 2022)” weryfikowane było spełnienie przez Wnioskodawców kryteriów: formalnych, dostępu (obowiązkowych) oraz preferencyjnych (nieobowiązkowych).

Zarządzeniem nr MN-431-222/22 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 19.07.2022 r. została zatwierdzona Lista Wnioskodawców w ramach czwartego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłoszonego 13.05.2022 r. z terminem składania wniosków do 30.05.2022 r. do godz. 16:00.

Poniżej prezentujemy Listę Wnioskodawców uszeregowaną od największej do najmniejszej łącznej liczby punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów preferencyjnych, ze wskazaniem:

  • wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie)
  • wniosków na liście rezerwowej

a także listę

  • wniosków odrzuconych
  • wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia.

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie będziemy kontaktować się indywidualnie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia Umowy o powierzenie Grantu z Wnioskodawcą, w przypadku którego podjęcie pracy / powrót do czynnej pracy zawodowej lub rozpoczęcie sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię nastąpi później niż w dniu 1.09.2022 r.

O wsparcie mogli ubiegać się również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – działanie współfinansowane z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Małopolska Tarcza Humanitarna, dwa serca - jedno w kolorze flagi Małopolski, drugie w kolorze flagi Ukrainy

Pliki do pobrania:
Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się