Zmiany na Liście Wnioskodawców

Informujemy, że Zarządzeniem nr MN-431-652/20 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 27.11.2020 r., w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą, wprowadzone zostały zmiany na Liście Wnioskodawców, zatwierdzonej Zarządzeniem nr MN-431-650/20 z dnia 13.11.2020 r.

Zaktualizowana Lista Wnioskodawców została zamieszczona poniżej:

>>> Lista Wnioskodawców

Powrót