Małopolska Niania 2.0 FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2022

Kiedy mam zatrudnić nianię?
To Ty decydujesz od kiedy zatrudnisz nianię. Warunek jest jeden: umowa z nianią nie może być, co do zasady, zawarta wcześniej niż w dniu złożenia wniosku do ROPS w Krakowie. Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że koszty zatrudnienia niani nie będą refundowane z Projektu za okres wcześniejszy niż moment zakwalifikowania się do Projektu, a niania powinna być zaangażowana nie później niż od 1.09.2022 r.

Czy nianią może być członek rodziny, np. babcia?
Nianią może być członek rodziny, z wyjątkiem rodzica dziecka. W przypadku osób starszych należy pamiętać, że w ramach Projektu nianią nie może być osoba pobierająca świadczenie emerytalne.

Mój urlop rodzicielski kończy się w listopadzie 2022 r. Czy mogę wziąć udział w naborze ogłoszonym w 2022 r.?
Z uwagi na końcowy etap realizacji Projektu, nabór ogłoszony w 2022 r. skierowany jest do osób, które powrócą z urlopów związanych z rodzicielstwem nie później niż 1.09.2022 r. W związku z tym, powrót do czynnej pracy zawodowej powinien nastąpić nie później niż w tym terminie.

Jaka jest wysokość wsparcia w ramach Projektu i czy wymagany jest wkład własny rodzica?
Wysokość wsparcia w 2022 r. wynosi 3 010 zł/mc (wsparcie podwyższone) lub 2 150 zł/mc (wsparcie podstawowe) przy zatrudnieniu niani na 153 godziny/mc. W takim przypadku rodzic będzie musiał wnieść wkład własny średnio miesięcznie:
- ok. 275 zł – jeśli w ramach Projektu otrzymał wsparcie podwyższone (3 010 zł/mc)
- ok. 1 135 zł – jeśli w ramach Projektu otrzymał wsparcie podstawowe (2 150 zł/mc).

Od kiedy przysługuje dofinansowanie?
Dofinansowanie przyznawane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023, tj. na okres 1.09.2022-31.08.2023. Na dzień 1.09.2022 r. rodzic musi być osobą czynnie pracującą i mieć zaangażowaną nianię.

Czy dziecko musi mieć nadany nr PESEL?
TAK, dziecko musi mieć nadany numer PESEL.

Czy osoba pozostająca bez pracy, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna musi złożyć wraz
z wnioskiem załącznik, który to potwierdza?

TAK, w takim przypadku konieczne jest potwierdzenie powyższego statusu poprzez zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmujące np. brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. O zaświadczenie z ZUS można się ubiegać składając np. wniosek na druku US-7 lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przykładowy wzór zaświadczenia z ZUS stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W dniu 1.09.2022 r. rozpocznę staż dla osób bezrobotnych, czy będzie on traktowany jako spełnienie przez mnie wymogu czynnego zatrudnienia?
NIE,  staż dla osób bezrobotnych nie spełnia wymogu dot. zatrudnienia rodzica. Wymóg ten jest spełniony, jeśli rodzic pracuje czynnie w ramach umowy o pracę (lub w oparciu o inną podstawę z Kodeksu Pracy) lub w ramach umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzi działalność pozarolniczą bądź rolniczą.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się