Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego

Opracowanie, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, realizowane jest corocznie od 2012 r. Raport, będący analizą głównie sprawozdań przesłanych przez małopolskie gminy i powiaty, prezentuje podstawowe informacje o sytuacji społecznej i demograficznej w regionie, statystyki dotyczące osób i rodzin korzystających ze wsparcia, zestawienia obrazujące dostępność mieszkańców do usług społecznych. Informacje te, wraz danymi o kadrze, nakładach finansowych na realizację zadań itp. stanowią podstawę oceny bieżącej sytuacji w sektorze pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.

Raport za 2020 r. w wersji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami z erratą.

Raporty za poprzednie lata: