{"id":"2083","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-11-18<\/span>\r\n \t\t\t\tKolejne wsparcie dla cz\u0142onk\u00f3w zespo\u0142\u00f3w interdyscyplinarnych <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-11-18<\/span>\r\n \t\t\t\tDekada z Liderem \u2013 trwa g\u0142osowanie publiczno\u015bci w Konkursie Ma\u0142opolski Lider Przedsi\u0119biorczo\u015bci Spo\u0142ecznej 2020!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}