{"id":"2087","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-11-22<\/span>\r\n \t\t\t\tKonwent Dyrektor\u00f3w Powiatowych Centr\u00f3w Pomocy Rodzinie Wojew\u00f3dztwa Ma\u0142opolskiego dyskutowa\u0142 o potrzebach i planach na najbli\u017csz\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}