Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – wyniki naboru

Numer referencyjny: FK-110-4/21

Data: 13 maja 2021

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Izabeli Śmiałowskiej zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.