Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Małopolska Niania 2.0" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) - Nr FK-110-5/21

Numer referencyjny: FK-110-5/21

Data: 2 lipca 2021

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu „Małopolska Niania 2.0”  propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Paulinie Kęckiej zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.