Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Sami - Dzielni!" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) - wyniki naboru

Numer referencyjny: FK-110-3/21

Data: 13 maja 2021

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent ds. realizacji projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w Dziale Wsparcia Osób Zależnych propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Boroń zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.