Czerwiec 2018 r. - Woj. Dolnośląskie

Czerwiec 2018 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania.

25.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Aleksandra Patyk

20

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika

14.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego).

29.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny-skala oceny rodziny

04-05.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Agnieszka Juszczyk-Mirek

20

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

18.06.2018

19.06.2018

27.06.2018

28.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Bartłomiej Kowalik

20

Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka.

20.06.2018

21.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Bartłomiej Kowalik

20

Blok V

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

Rozmowa z dzieckiem w czasie prowadzenia kontroli

29.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Marzena Szczygieł

10

Powrót