Czerwiec 2018 r. - Woj. Opolskie

Czerwiec 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener
/Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Prawo w praktyce – procedura odbierania dziecka z rodziny

04.06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Anna Kłos

20

Prawo w praktyce – procedura odbierania dziecka z rodziny

05.06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Anna Kłos

20

Prawo w praktyce – procedura odbierania dziecka z rodziny

06.06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Anna Kłos

20

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

07-08.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Stanisław Hady-Głowiak

20

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

11-12.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Stanisław Hady-Głowiak

20

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

13-14.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Stanisław Hady-Głowiak

20

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

18-19.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Stanisław Hady-Głowiak

20

Prawo w praktyce – prawo pracy

20-21.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Justyna Jasińska

20

Prawo w praktyce – prawo pracy

25-26.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Justyna Jasińska

20

Prawo w praktyce – prawo pracy

27-28.
06.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Justyna Jasińska

20

Powrót