Czerwiec 2020 - Woj. Dolnośląskie

Czerwiec 2020 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujacych z dziećmi i rodziną

Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży

09.06.2020

16.06.2020

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie? Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth

10.06.2020

23.06.2020

30.06.2020

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Interwencja kryzysowa

26.06.2020

8.00-16.00

szkolenie w trybie zdalnym

Beata Oleksy

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Powrót