Czerwiec 2020 - Woj. Małopolskie

Czerwiec 2020 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - podejście interdyscyplinarne

24-25.06.2020

24.06.2020 – 11.00-18.20

25.06.2020 – 8.00-14.40

Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka 7

Beata Lutomska

15

Superwizja

Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych

04.06.2020

12.45-17.00

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

9

25.06.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Superwizja grupowa dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego – gr. 1

04.06.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

9

25.06.2020

12.45-17.00

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Superwizja grupowa dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego – gr. 2

05.06.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

9

26.06.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Powrót