Czerwiec 2021 - Województwo Małopolskie

Kod wsparcia Rodzaj wsparcia/tytuł szkolenia Data udzielenia wsparcia/działania Godziny udzielenia wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania Nazwa wykonawcy Liczba uczestników (faktyczna)
WM-S Superwizja grupowa;
gr.1, sesja 3
01.06.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 12
WM-Sz6 Szkolenie "Zachowania agresywne - warsztat i narzędzia do pracy z dziećmi i ich rodzinami" 08.06.2021 08:30 - 15:00 szkolenie on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do szkolenia
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska 20
WM-S Superwizja grupowa;
gr.2, sesja 3
08.06.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 9
WM-S Superwizja grupowa;
gr.3, sesja 3
09.06.2021 13.45 - 18.00 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 10
WM-Sz6 Szkolenie "Zachowania agresywne - warsztat i narzędzia do pracy z dziećmi i ich rodzinami" 15.06.2021 08:30 - 15:00 szkolenie on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do szkolenia
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska 20
WM-S Superwizja grupowa,
gr. 4, sesja 3
16.06.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 12
 WM-S Superwizja grupowa,
gr. 5, sesja 3
17.06.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 11
WM-Sz7 Regulacje prawne - przeglad aktualnych przepisów w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, gr. 1 21.06.2021 08:30 - 15:00 szkolenie on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do szkolenia
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska
Trener: dr Paulina Wiktorska
20
WM-Sz7 Regulacje prawne - przeglad aktualnych przepisów w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, gr. 2 22.06.2021 08:30 - 15:00 szkolenie on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do szkolenia
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska
Trener: dr Paulina Wiktorska
20
WM-S Superwizja grupowa 
gr. 6 sesja 3
28.06.2021 08:00 - 12:15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Elżbieta Marczyńska 12
WM-S Superwizja grupowa 
gr. 7 sesja 3
28.06.2021 12:30 - 16:45 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Elżbieta Marczyńska 12
WM-S Superwizja grupowa 
gr. 8 sesja 3
29.06.2021 08:00 - 12:15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Elżbieta Marczyńska 12
WM-S Superwizja grupowa 
gr. 9 sesja 3
29.06.2021 12:30 - 16:45 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Elżbieta Marczyńska 10
WM-S Superwizja grupowa 
gr. 10 sesja 3
30.06.2021 9:00-13:15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk  
Powrót