Grudzień 2018 - Woj. Małopolskie

Grudzień 2018 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujacych z dziećmi i rodziną

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS

5.12.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami oraz diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z RAD (zespołem zaburzeń więzi)

7.12.2018

9.00-15:30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32

Agnieszka Bartczak

20

Zaburzenia osobowości, zachowania i rozwoju dzieci
gr I

12.12.2018

9.00-15:30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32

Agnieszka Bartczak

20

Zaburzenia osobowości, zachowania i rozwoju dzieci
gr II

19.12.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze
gr I

14.12.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze
gr II

18.12.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
gr I

17.12.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
gr II

21.12.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Powrót