Grudzień 2019 - Woj. Dolnośląskie

Grudzień 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Wykorzystanie seksualne dzieci - procedury zgłaszania pomocy i wsparcia

2019-12-02

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Profilaktyka uzależnień

2019-12-09

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Profilaktyka uzależnień

2019-12-16

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Praca z dzieckiem w trakcie kryzysu rodziny - rozwód rodziców

2019-12-10

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Praca z dzieckiem w trakcie kryzysu rodziny - rozwód rodziców

2019-12-17

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

2019-12-04

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

WSSN

20

Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

2019-12-11

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

WSSN

20

Powrót