Kwiecień 2019 - Woj. Dolnośląskie

Kwiecień 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Praca z rodziną z problemem uzależnienia

01.04.2019

08.04.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

17

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

02.04.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

8-9.04.2019

15-16.04.2019

8.00 – 16.00

Hotel QUBUS Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów

Celina Witkowska

20

Prowadzenie grup wsparcia przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

10.04.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce
GR 1

17.04.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Bartłomiej Kowalik

20

Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce
GR 2

18.04.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Bartłomiej Kowalik

Powrót