Kwiecień 2019 - Woj. Małopolskie

Kwiecień 2019 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)
GR 3

2.04.2019

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Anna Skwarka- Buzała

20

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych
GR 1

12.04.2019

9.00-15:30

Spółdzielnia Socjalna Równość w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

Agnieszka Kamińska

20

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych
GR 2

15.04.2019

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Agnieszka Kamińska

20

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych
GR 3

17.04.2019

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Agnieszka Kamińska

20

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)
GR 4

24.04.2019

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Anna Skwarka- Buzała

10

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych

GR 4

25.04.2019

9.00-15:30

ROPS w Krakowie
ul. Piastowska 32

Agnieszka Kamińska

17

Powrót