Kwiecień 2019 - Woj. Śląskie

Kwiecień 2019 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Zamówienia publiczne - procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie - moduł I

10-12.04.2019

10.04.2019 - 11.00-19.00

11.04.2019 - 8.00-18.00

12.04.2019 - 8.00-13.00

Hotel Pod Jedlami, ul. Beskidzka 17, Wisła

Barbara Kunysz- Syrytczyk

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Praca z dziećmi i młodzieżą - grupa I (V modułów)

08-10.04.2019

8.04.2019 - 11.00-19.00

9.04.2019 - 8.00-18.00

10.04.2019 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Stowarzyszenie MOC WSPARCIA, Czeladź

Praca z dziećmi i młodzieżą - grupa II (V modułów)

08-10.04.2019

8.04.2019 - 11.00-19.00

9.04.2019 - 8.00-18.00

10.04.2019 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Stowarzyszenie MOC WSPARCIA, Czeladź

Praca z dziećmi i młodzieżą - grupa III (V modułów)

15-17.04.2019

25.02.2019 - 11.00-19.00

26.02.2019 - 8.00-18.00

27.02.2019 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Stowarzyszenie MOC WSPARCIA, Czeladź

Przygotowanie dziecka do adopcji

08-10.04.2019

08.04.2019 - 11.00-19.00

09.04.2019 - 8.00-18.00

10.04.2019 - 8.00-13.00

Hotel VESTINA, ul. Malinka 35, Wisła

Roma Ulasińska, Ewa Baszczyńska

Blok V

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

Kontrola realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej - moduł I

04-05.04.2019

04.04.2019 - 8.45-15.15 05.04.2019 - 8.45-15.15

SWPS Katowice, ul. Techników 9

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, Rzeszów

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży - moduł I, grupa I

03-05.04.2019

03.04.2019 - 11.00-19.00

04.04.2019 - 8.00-18.00

05.04.2019 - 8.00-13.00

Hotel Pod Jedlami, ul. Beskidzka 17, Wisła

Paweł Pienkiewicz

Superwizja

Superwizja grupowa gr .32_2

1.04.2019

12.30-14.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Morcinka 19a

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa gr.32_3

3.04.2019

11.00-15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Morcinka 19a

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa gr.30

3.04.2019

9.30-15.30

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dobry Dom" w Jaworznie, ul. Morcinka 7

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa gr. 23

2.04.2019

9.00-13.00

Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 87a

Zuzanna Korga

Superwizja grupowa gr.24

16.04.2019

9.00-13.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, ul. Karola Miarki 11

Zuzanna Korga

Superwizja grupowa gr. 31_1

17.04.2019

11.30-15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 33

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa gr.31_2

10.04.2019

11.30-15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 33

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa gr.19

9.04.2019

9.00-13.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. I. Krasickiego 17

Zuzanna Korga

Superwizja grupowa gr. 29_1

12.04.2019

7.30-11.30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
ul. 3-go Maja 33

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa gr. 29_2

12.04.2019

11.45-15.45

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
ul. 3-go Maja 33

Patrycja Staniszewska

Powrót