Lipiec 2019 - Woj. Małopolskie


Lipiec 2019 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
GR 1

19.07.2019

8:15-12:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Roman Szmyd

12

Superwizja
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
GR 2

19.07.2019

12:45-17:00

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Roman Szmyd

12

Powrót