Lipiec 2020 - Woj. Małopolskie

Lipiec 2020 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – podejście interdyscyplinarne

28-29.07.2020

28.07.2020 – 11.00-18.20

29.07.2020 – 8.00-14.40

Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka 7

Beata Lutomska

15

Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną

21-22.07.2020

21.07.2020 – 11.00-18.20

22.07.2020 – 8.00-14.40

Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka 7

Beata Lutomska

13

Praca z dzieckiem i rodziną w placówce wsparcia dziennego

20-22.07.2020

20.07.2020 – 11.00-18.30

21.07.2020 – 8.30-17.45

22.07.2020 – 8.30-13.30

Hotel Jurajski,

ul. Jurajska 2A,

32-085 Modlnica

Iwona Urbańska

10

27-29.07.2020

27.07.2020 – 11.00-18.30

28.07.2020 – 8.30-17.45

29.07.2020 – 8.30-13.30

Hotel Jurajski,

ul. Jurajska 2A,

32-085 Modlnica

Iwona Urbańska

8

Superwizja

Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych

09.07.2020

12.45-17.00

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

9

30.07.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Superwizja grupowa dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego – gr. 1

09.07.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

9

30.07.2020

12.45-17.00

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Superwizja grupowa dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego – gr. 2

10.07.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

9

31.07.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)


Powrót