Lipiec 2020 - Woj. Śląskie - cz. I

Lipiec 2020 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Mediacje w pracy z rodziną – grupa II, moduł II

15-17.07.2020

15.07.2020 - 11.00-19.00

16.07.2020 - 8.00-18.00

17.07.2020 - 8.00-13.00

Hotel Liburnia,

ul. Liburnia 10, Cieszyn

Beata Lutomska

20

Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającym traumę – moduł II

30.06-02.07.2020

01.07.2020 - 12.00-19.45

02.07.2020 - 12.00-21.15

szkolenie w trybie zdalnym

Paweł Pienkiewicz

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia

27-29.07.2020

27.07.2020 – 10.00-17.15

28.07.2020 – 10.00-17.15

29.07.2020 – 10.00-17.00

szkolenie w trybie zdalnym

Anna Piekacz

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Budowanie i metodyka pracy zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa I

15-17.07.2020

15.07.2020 – 8.15-15.00

16.07.2020 – 8.15-15.00

17.07.2020 – 8.15-14.45

szkolenie w trybie zdalnym

Lidia Zeller, Agata Siwek-Szczepanik, Kamil Pietrasiak

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia


 

Powrót