Lipiec 2020 - Woj. Śląskie - cz. II

Lipiec 2020 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny

02.07.2020

15.00-19.00

coaching realizowany w trybie zdalnym

Katarzyna Słupińska

3

04.07.2020

9.00-14.00

3

06.07.2020

8.00-15.00

5

07.07.2020

8.00-15.00

5

08.07.2020

8.00-15.00

5

09.07.2020

8.00-15.00

5

10.07.2020

11.00-19.00

5

11.07.2020

9.00-14.00

3

13.07.2020

13.00-19.00

4

14.07.2020

8.00-15.00

5

15.07.2020

8.00-15.00

5

16.07.2020

8.00-15.00

5

17.07.2020

8.00-15.00

5

18.07.2020

8.00-15.00

5

20.07.2020

8.00-15.00

5

21.07.2020

8.00-15.00

5

22.07.2020

8.00-15.00

5

23.07.2020

8.00-15.00

5

24.07.2020

8.00-15.00

5

25.07.2020

8.00-15.00

5

27.07.2020

8.00-15.00

5

28.07.2020

8.00-15.00

5

29.07.2020

8.00-15.00

5

31.07.2020

8.00-15.00

5

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

02.07.2020

10.00-18.00

wsparcie realizowane w trybie zdalnym

Aleksandra Przeniosło

8

07.07.2020

10.00-18.00

8

09.07.2020

10.00-18.00

8

14.07.2020

10.00-18.00

8

16.07.2020

10.00-18.00

8

21.07.2020

10.00-18.00

8

23.07.2020

10.00-18.00

8

28.07.2020

10.00-18.00

8

30.07.2020

10.00-18.00

8

Konsultacje prawne

Konsultacje prawne

02.07.2020

9.00-15.00

wsparcie realizowane w trybie zdalnym

Michał Grabiec

3

03.07.2020

9.00-15.00

3

09.07.2020

9.00-15.00

3

10.07.2020

9.00-15.00

3

16.07.2020

9.00-15.00

3

17.07.2020

9.00-15.00

3

23.07.2020

9.00-15.00

3

24.07.2020

9.00-15.00

3

30.07.2020

9.00-15.00

3

31.07.2020

9.00-15.00

3

Powrót