Listopad 2019 - Woj. Małopolskie

Listopad 2019 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Opracowania i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz prawa i obowiązki opiekuna usamodzielniania

04.11.2019 GR. 1

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Bartłomiej Kowalik

20

Opracowania i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz prawa i obowiązki opiekuna usamodzielniania

05.11.2019 GR. 2

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Bartłomiej Kowalik

20

Opracowania i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz prawa i obowiązki opiekuna usamodzielniania

06.11.2019

GR. 3

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Bartłomiej Kowalik

20

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanka do rodziny biologicznej

07.11.2019

GR. 1

8:15-12:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Bartłomiej Kowalik

20

Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanka do rodziny biologicznej

13.11.2019

GR. 2

12:45-17:00

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Bartłomiej Kowalik

20

Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanka do rodziny biologicznej

14.11.2019

GR. 3

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Bartłomiej Kowalik

20

Powrót