Luty 2019 - Woj. Dolnośląskie

Luty 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

III. Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Prawo w praktyce - procedura odebrania dziecka z rodziny

21.02.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

Prawo w praktyce - procedura odebrania dziecka z rodziny

22.02.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

V. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujacych z dziećmi i rodziną

Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania

26.02.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Beata Oleksy

20

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy

27.02.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy

28.02.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Powrót