Maj 2020 - Woj. Małopolskie

Maj 2020 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych

21.05.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego – gr. 1

21.05.2020

12.45-17.00

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego – gr. 2

22.05.2020

8.00-12.15

superwizja w trybie zdalnym (wideokonferencja)

Roman Szmyd

12

Powrót