Marzec 2019 - Woj. Małopolskie

Marzec 2019 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem – Ośrodki adopcyjne

21.03.2019

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Agnieszka Kamińska

20

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem – Placówki wsparcia dziennego, Asystenci rodziny

25.03.2019

28.03.2019

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Agnieszka Kamińska

20

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)

26.03.2019

9.00-15:30

Spółdzielnia Socjalna Równość w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

Anna Skwarka- Buzała

20

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)

27.03.2018

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Anna Skwarka- Buzała

20

Powrót