Marzec 2020 - Woj.Małopolskie

Marzec 2020 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godzina

Miejsce

Trener/ wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej- podejście interdyscyplinarne

16.03.2020

17.03.2020

10:30-19:20 8:00- 15:40

Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka

Beata Lutomska

20

Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej- podejście interdyscyplinarne

24.03.2020

25.03.2020

10:30-19:20 8:00- 15:40

Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka

Beata Lutomska

20

Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej- podejście interdyscyplinarne

26.03.2020

27.03.2020

10:30-19:20 8:00- 15:40

Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka

Beata Lutomska

20

Supewizja

Superwizja grupowa dla pracowników POW i PWD

19.03.2020

8:15-12:30

12:45- 17:00

Awokado Lunch Bar, ul. Prądnicka 12

Roman Szmyd

24

Superwizja grupowa dla pracowników POW i PWD

26.03.2020

8:15-12:30

12:45- 17:00

ROPS, ul. Piastowska 32

Kraków

Roman Szmyd

24

Superwizja grupowa dla pracowników POW i PWD

27.03.2020

8:15-12:30

ROPS, ul. Piastowska 32

Kraków

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa dla pracowników OA

27.03.2020

12:45- 17:00

ROPS, ul. Piastowska 32

Kraków

Roman Szmyd

12

Powrót