Październik 2018 - Woj. Dolnośląskie

Październik 2018 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok II

Szkolenia nt. budowania lokalnego systemu wspierania rodziny

Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)

18.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Aleksandra Patyk

20

Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)

19.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Aleksandra Patyk

20

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Prawo w praktyce - procedura odebrania dziecka z rodziny

23.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

Prawo w praktyce - procedura odebrania dziecka z rodziny

24.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

25.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Szymon Rudzki

20

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

26.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Szymon Rudzki

20

Prawo w praktyce - wydawanie decyzji administracyjnych

29.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Szymon Rudzki

20

Prawo w praktyce - wydawanie decyzji administracyjnych

30.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Szymon Rudzki

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Praca z dzieckiem nadpobudliwym

4.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Beata Oleksy

20

Praca z dzieckiem z FAS i spektrum FAS

9.10.2018

16.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Praca z rodziną z problemem przemocy

01.10.2018

08.10.2018

09.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Agnieszka Tekiela

20

Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy

05.10.2018

10.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Beata Oleksy

20

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

17.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny

22.10.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Aleksandra Patyk

20

Powrót