Październik 2018 - Woj. Śląskie - Szkolenia

Październik 2018 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Skuteczne motywowanie i ocenianie pracowników

08-10.10.2018

08.10.2018 - 11.00-19.00

09.10.2018 - 8.00-18.00

10.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel VESTINA, ul. Malinka 35, Wisła

Magdalena Pikulska

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej - I moduł

15-17.10.2018

15.10.2018 - 11.00-19.00

16.10.2018 - 8.00-18.00

17.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Magdalena Pikulska

20

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową - grupa I, moduł II

29-31.10.2018

29.10.2018 - 11.00-19.00

30.10.2018 - 8.00-18.00

31.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Magdalenia Szutarska

20

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową - grupa II, moduł I

01-03.10.2018

01.10.2018 - 11.00-19.00

02.10.2018 - 8.00-18.00

03.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Magdalenia Szutarska

20

Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania - grupa I, moduł II

24-26.10.2018

24.10.2018 - 11.00-19.00

25.10.2018 - 8.00-18.00

26.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Roma Ulasińska, Karolina Sobierska, Konrad Markiewicz

20

Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania - grupa II, moduł II

24-26.10.2018

24.10.2018 - 11.00-19.00

25.10.2018 - 8.00-18.00

26.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Roma Ulasińska, Karolina Sobierska, Konrad Markiewicz

20

Ochrona danych osobowych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej

18-19.10.2018

18.10.2018 - 11:00-19:00 19.10.2018 - 8:00 - 14:30

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Tomasz Szyja

20

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Diagnoza i procedura w sytuacji krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w rodzinie - II moduł

10-12.10.2018

10.10.2018 - 11.00-19.00

11.10.2018 - 8.00-18.00

12.10.2018 - 8.00-13.00

Hotel Pod Jedlami, Wisła, ul. Jana Kazimierza 122

Agnieszka Szeptuch

20


 

Powrót