Sierpień 2020 - Woj. Dolnośląskie

Sierpień 2020 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Okresowa oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – podejście interdyscyplinarne

03.08.2020

05.08.2020

07.08.2020

10.08.2020

8.00-16.00

szkolenie w trybie zdalnym

Celina Witkowska

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Udzielanie pomocy rodzinie
w sytuacji kryzysowej

04.08.2020

8.00-16.00

szkolenie w trybie zdalnym

Celina Witkowska

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne

11.08.2020

18.08.2020

24.08.2020

25.08.2020

8.00-16.00

szkolenie w trybie zdalnym

Joanna Gorzałka

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Cyberuzależnienia – dzieci i młodzież w świecie nowych technologii

17.08.2020

8:00-16:00

szkolenie w trybie zdalnym

Joanna Gorzałka

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Cyberuzależnienia – dzieci i młodzież w świecie nowych technologii

19.08.2020

8:00-16:00

szkolenie w trybie zdalnym

Joanna Gorzałka

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

14.08.2020

8:00-16:00

szkolenie w trybie zdalnym

Beata Oleksy

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Powrót