Sierpień 2020 - Woj. Śląskie

Sierpień 2020 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Budowanie i metodyka pracy zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka - grupa II

05-07.08.2020

05.08.2020 – 8.15-15.00

06.08.2020 – 8.15-15.00

07.08.2020 – 8.15-14.45

szkolenie w trybie zdalnym

Lidia Zeller, Agata Siwek-Szczepanik, Kamil Pietrasiak

20

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny

03.08.2020

8.00-17.00

coaching realizowany w trybie zdalnym

Katarzyna Słupińska

6

04.08.2020

8.00-17.00

6

05.08.2020

8.00-17.00

6

06.08.2020

8.00-17.00

6

07.08.2020

8.00-17.00

6

08.08.2020

8.00-17.00

6

10.08.2020

8.00-17.00

6

11.08.2020

8.00-17.00

6

12.08.2020

8.00-17.00

6

13.08.2020

8.00-17.00

6

14.08.2020

8.00-17.00

6

17.08.2020

8.00-19.00

7

18.08.2020

8.00-19.00

7

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

04.08.2020

9.00-18.00

wsparcie realizowane w trybie zdalnym

Aleksandra Przeniosło

9

06.08.2020

9.00-18.00

9

11.08.2020

9.00-18.00

9

13.08.2020

9.00-18.00

9

19.08.2020

9.00-18.00

9

Konsultacje prawne

Konsultacje prawne

06.08.2020

9.00-15.00

wsparcie realizowane w trybie zdalnym

Michał Grabiec

3

07.08.2020

9.00-15.00

3

13.08.2020

9.00-15.00

3

14.08.2020

9.00-15.00

3

Powrót