Sierpień 2021 - Województwo Małopolskie

Kod wsparcia Rodzaj wsparcia/tytuł szkolenia Data udzielenia wsparcia/działania Godziny udzielenia wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania Nazwa wykonawcy Liczba uczestników (faktyczna)
WM-S Superwizja grupowa;
gr.10, sesja 4
02.08.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 8
WM-S Superwizja grupowa;
gr.1, sesja 5
03.08.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 11
WM-S Superwizja grupowa;
gr.2, sesja 5
04.08.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 9
WM-S Superwizja grupowa;
gr.3, sesja 5
05.08.2021 9.00-13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 10
WM-S Superwizja grupowa,
gr. 4, sesja 5
10.08.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 12
 WM-S Superwizja grupowa,
gr. 5, sesja 5
11.08.2021 9.00 - 13.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 10
WM-Sz9 Szkolenie nt.: "Cyberuzależnienia - warsztat pracy w obszarze współczesnej rzeczywistości funkcjonowania dzieci i młodzieży"

12.08.2021

13.08.2021

9.30 - 18.00

9.00 - 13.45

Szkolenie stacjonarne w
Hotel Jurajski
ul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Trener - Paweł Antoniak 20
WM-Sz9 Szkolenie nt.: "Cyberuzależnienia - warsztat pracy w obszarze współczesnej rzeczywistości funkcjonowania dzieci i młodzieży"

17.08.2021

18.08.2021

9.30 - 18.00

9.00 - 13.45

Szkolenie stacjonarne w
Hotel Jurajski
ul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Trener - Paweł Antoniak 20
WM-Sz10 Szkolenie nt.: 
Budowanie profesjonalnej diagnozy – jako warunek skutecznej pracy z rodziną w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – warsztat

19.08.2021

20.08.2021

9.30 - 18.00

9.00 - 13.45

Szkolenie stacjonarne w
Hotel Jurajski
ul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Trener - Iwona Urbańska 20
WM-S Superwizja grupowa;
gr.6, sesja 5
23.08.2021 8.00-12.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor - Elżbieta Marczyńska 12
WM-S Superwizja grupowa;
gr.7, sesja 5
23.08.2021 12.30-16.45 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor - Elżbieta Marczyńska 12
WM-S Superwizja grupowa;
gr.8, sesja 5
24.08.2021 8.00-12.15 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor - Elżbieta Marczyńska 12
WM-S Superwizja grupowa;
gr.9, sesja 5
24.08.2021 12.30-16.45 superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor - Elżbieta Marczyńska 10
WM-S Superwizja grupowa;
gr.10, sesja 5

25.08.2021

9.00 - 13.15

superwizja on-line w czasie rzeczywistym;
Uczestnicy otrzymują link do superwizji 
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Superwizor- Tadeusz Wieszczyk 8
WM-Sz10 Szkolenie nt.: 
Budowanie profesjonalnej diagnozy – jako warunek skutecznej pracy z rodziną w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – warsztat

25.08.2021

26.08.2021

9.30 - 18.00

9.00 - 13.45

Szkolenie stacjonarne w
Hotel Jurajski
ul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska/Trener - Iwona Urbańska 20
Powrót