Styczeń 2020 - Woj. Śląskie

Styczeń 2020 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja grupowa
gr.35

2020-01-15

8.00-12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35

Patrycja Staniszewska

6

Superwizja grupowa
gr.37

2020-01-17

8.00-12.00

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. Jordana 2/11

Patrycja Staniszewska

12

Powrót