Styczeń 2021 r. - Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Krakowie 

Kod wsparcia

Rodzaj wsparcia / Tytuł szkolenia

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników (faktyczna)

WM-SZ1

Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy.

27.01.2021

9.00-15.30

 

szkolenie on-line w czasie rzeczywistym, platforma ZOOM,

uczestnicy otrzymują link do szkolenia
 

Agnieszka Kamińska - pracownik merytoryczny projektu

20 osób

WM-SZ1

Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy.

28.01.2021

9.00-15.30

szkolenie on-line w czasie rzeczywistym, platforma ZOOM, uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Agnieszka Kamińska - pracownik merytoryczny projektu

Powrót