Wrzesień 2018 - Woj. Małopolskie

Wrzesień 2018 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

(Pracownicy ORPZ/PCPR)

5.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

Agnieszka Bartczak

20

Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży

(Kadra POW, RDD)

10.09.2018
19.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1,

Agnieszka Kamińska

20

Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieży

(Pracownicy ORPZ/PCPR)

12.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1,

Agnieszka Bartczak

20

Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka
(Kadra POW)

14.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1,

Bartłomiej Kowalik

20

Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja

(Pracownicy ORPZ/PCPR)

24.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.245

Bartłomiej Kowalik

20

Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze
(Kadra POW, RDD)

25.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1,

Marcin Mołoń

20

Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia

(Kadra POW, RDD)

26.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1,

Tomasz Kobylański

20

Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej
(Kadra POW, RDD)

27.09.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1,

Tomasz Kobylański

20

SUPERWIZJA

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa I

27.09.2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1/ ROPS Kraków
ul. Piastowska 32 , s.16

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa II

27.09.2018

12.45-17.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1/ ROPS Kraków
ul. Piastowska 32 , s.16

Roman Szmyd

13

Powrót