Wrzesień 2018 - Woj. Opolskie

Wrzesień 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener
/Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka

4.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka.

5.09.2018

6.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy

7.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki

10.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

11.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Iwona Jędruszczuk

20

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny

12.09.2018

13.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Iwona Urbańska

20

Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej

14.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Anna Kłos

20

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

17.09.2018

18.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Aleksandra Piechaczek

20

Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem

19.09.2018

20.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Małgorzata Talarczyk

20

Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka

21.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska

Jarosław Bugaj

20

Praca z dzieckiem zdolnym

24.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Dorota Mączka

20

Przygotowanie dziecka do adopcji (krajowej i zagranicznej), obowiązek wysłuchania dziecka, kluczowe etapy postępowania przedsądowego, współdziałanie rodzin zastępczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodków adopcyjnych

25-26.09.2018

27-28.09.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Anna Kłos

20


Powrót