Wrzesień 2019 - Woj. Dolnośląskie

Wrzesień 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

25.09.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Marta Jurkowska

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka
GR 1

03.09.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka
GR 2

20.09.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży
GR 1

09.09.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży
GR 2

30.09.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.

16-17.09.2019

23-24.09.2019

WYJAZDOWE

8.00 – 16.00

Hotel Nowa Ski

ul. Mostowa 9

58-540 Karpacz

Patrycja Legieć

Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

27.09.2019

01.10.2019

08.10.2019

15.10.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Blok V

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy

19.09.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

Powrót