NOWY PROJEKT, NOWY REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I SUPERWIZJI

Logo Funduszy Europejskich, Logo Polski, Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej", który jest kontynuacją wsparcia szkoleniowego świadczonego dla przedstawicieli systemu w latach 2017-2020. 

Pierwszy etap działań w ramach Projektu, stanowiła diagnoza potrzeb, w której wzięliście Państwo udział. Oferta szkoleniowa powstała na drodze badań i konsultacji z Państwem, dzięki czemu jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb, oraz wymogów, które nałożyła na nas obecna rzeczywistość sytuacji pandemii.

Raz jeszcze dziękujemy za współpracę i zaangażowanie, licząc na efektywną i kształcącą współpracę w kolejnych latach.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się zasadami dotyczącymi rekrutacji i procesu uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach Projektu "Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Powrót