Szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dotacji z budżetu państwa Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla małopolskich realizatorów procedury Niebieskie Karty

Nabór na szkolenia specjalistyczne dla  małopolskich realizatorów procedury Niebieskie Karty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rekrutacja do udziału w szkoleniach specjalistycznych odbywa się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu  prosimy o  przesyłanie  skanu  czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  stanowiących załączniki nr 4 do Regulaminu, na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godz.10:00.